Videnskabelige foreninger | Overholdelse af regler og adfærdskodeks

Regler, normoverholdelse, gennemsigtighed og lovgivningsmæssig rapportering er afgørende for forenings- og erhvervsliv.

Overholdelse af regler og adfærdskodeks

Regler, normoverholdelse, gennemsigtighed og lovgivningsmæssig rapportering er afgørende for forenings- og erhvervsliv.

På nuværende tidspunkt bliver veldokumenteret overholdelse af lovgivningen i den stærkt regulerede sundhedspleje- og biovidenskabelige sektor et stadigt vigtigere område for andre brancher, herunder finansiering, forsikring og IT.

Selvom en stadigt strengere etisk, miljømæssig og antikorruptionslovgivning uden tvivl vil vise sig, at være en positiv udvikling i det lange løb, kræver implementeringen af nye procedurer og kravet om konstant og streng kontrol af disse procedurer hastige adfærdsændringer på tværs. At håndtere denne transformering har vist sig, at være udfordrende, tidskrævende og omkostningskrævende for mange virksomheder og foreninger.

Ved at arbejde tæt sammen med både erhvervsvirksomheder og foreninger på tværs af en række brancher, har MCI's eksperter inden for overholdelse af regler og normer en dyb forståelse af de forskellige interessenters problemer og skræddersyer vores omfattende løsninger til hver enkelte kundes unikke udfordringer i forbindelse med deres egne 'normoverholdelsesrevolution’.Kontakt os