Videnskabelige foreninger | Sikkerhed og tryghed

Hastig globalisering, større mobilitet og en stigning i internationale rejser skaber store fordele for mange virksomheder og foreninger, men samtidigt opstår der en lang række nye udfordringer med hensyn til sikkerhed og tryghed.

Sikkerhed og tryghed

Alt, lige fra terrortruslen til risikoen for naturkatastrofer og væksten i organiseret kriminalitet, kan påvirke en organisations daglige drift og interne og eksterne arrangementer kan være udsat for risici, hvis der ikke er fastlagt effektive sikkerheds- og tryghedsplaner.

 

Ved at kombinere vores 30 års erfaring inden for styring af højt profilerede events med branchens førende sikkerhedsløsninger, hjælper MCI's eksperter kunder på tværs af mange forskellige brancher med, at tilpasse sig nutidens store sikkerhedsudfordringer.


Vi udvikler omfattende sikkerhedsstrategier og beredskabsplaner for vores kunders arrangementer med hensyn til alt, fra sundheds- og sikkerhedsplaner til audits, risikostyringsstrategier og overholdelse af lovgivning. Vi sikrer dermed, at vores kunder kan fokusere på indholdet i arrangementet og sikre, at deltagerne føler sig trygge. 

Kontakt os