Medarbejdere og kultur

Hos MCI lægger vi vægt på at have en organisation der er centreret omkring mennesker, og har et stærkt fokus på at udvikle en kultur med omsorg og ansvarlighed.

MCI fremmer aktivt mangfoldigheden i alle dens former, herunder kultur, race, etnicitet, alder, køn, seksuel orientering, kønsidentitet og fysisk formåen, og vi stræber efter en ligelig kønsfordeling på alle niveauer og på tværs af alle vores globale teams.

Vores mangfoldige globale talenter repræsenterer vores mest værdifulde ressource, og dette afspejles i vores tilgang til talentpleje, som er baseret på følgende kerneværdier:

 

  VI LEVER GENNEM VÆKST
Udlever vores drømme

Ambition og styrke til at realisere vores egne og kundernes drømme
   
  VI STØTTER IVÆRKSÆTTERE
Samarbejde med glæden i centrum

Energi og livsglæde, der smitter af på vores kunder og vores omverden
   
  VI TROR PÅ MENNESKER
Mangfoldigheden trives

Stærke relationer, der skaber engagement og binder vores globale samfund sammen
   
  VI SKABER LIGEVÆRDIGE RELATIONER
Jagten på det perfekte

Konstant stræben efter at opbygge tillid blandt vores samarbejdspartnere og vinde vores kunders tillid 

Kontakt os