Forenings løsninger

Foreninger og andre organisationer formes af deres medlemmer og dens mission. Det kræver specifikke kundskaber at få en forening til at vokse og trives. Det handler om at se på fremtidige muligheder.

For en forening betyder vækst mere end at øge medlemsantallet. Det handler om at sikre, at foreningen vokser strategisk og bæredygtigt. Det handler om innovation og relevans. Det handler om at afdække, hvad der inspirerer og engagerer medlemmerne.

MCI assisterer foreninger med at udvikle en unik strategi, der udmunder i konkrete taktiske løsninger. Vi bruger FN’s bæredygtigheds mål som pejlemærke og ser på en overordnet og langsigtet udvikling. Det fører til fuldt integrerede løsninger, der giver stor værdig i den fremtidige vækst i foreningen.

VORES YDELSER           

  • Full-service forenings sekretariat
  • Strategisk rådgivning
  • Digital transformation & engagement
  • Uddannelse og certificering
  • Global markedsudvikling
  • Marketing & kommunikation
  • Salg & sponsorering

KLAR TIL AT ÆNDRE JERES ORGANISATION?