Shook Fung Yap - MCI DE-DE

Managing Director - Malaysia