Karriär | Hälsa, välbefinnande och hållbarhet

Hälsa, välbefinnande och hållbarhet

HR-, hälso- och hållbarhetsteamen inom MCI arbetar hand i hand för att skapa hälsosamma, glädjefyllda och hållbara arbetsmiljöer och skapa förutsättningar för medarbetarna att göra ett positivt intryck.

Vår syn på hållbarhet

MCI brinner för hållbarhet och anser att ett omfattande hållbarhetsprogram för anställda är en moralisk skyldighet för alla arbetsgivare. Vi tror också att vårt gedigna hållbarhetsprogram spelar en viktig roll när det gäller att locka till sig de bästa medarbetarna samt att få dem att stanna kvar hos oss för att ta hand om våra kunder.

MCIs vision bygger på principen om människor, planeten och lönsamhet. MCI strävar efter en hållbar verksamhet med en företagskultur av omsorg och ansvar och vill samtidigt medverka till en hållbar planet, ett rättvist samhälle och växande ekonomi.

Varje MCI-kontor har ett hållbarhetsteam som ansvarar för att engagera medarbetarna runt en årlig hållbarhetsplan som omfattar den lokala verksamheten, personalens välbefinnande och samhällsinsatser.

Med allt från kost- och träningsprogram till miljö- och samhällsprojekt skapar MCI förutsättningar för att öka medarbetarnas välbefinnande, vilket skapar ett mervärde i lokalsamhället och i slutändan bidrar till en bättre värld.

Läs mer om våra hållbarhetsstrategier, prioriteringar och prestationer på www.mcisustainability.com

Vår syn på hälsa och säkerhet

Vi arbetar för att skapa en hälsosam och säker arbetsmiljö för våra anställda, partners och kunder. På samtliga MCI-kontor genomförs regelbundet hälso- och säkerhetsinspektioner för att kontrollera våra medarbetares välmående.

Vårt interna hälso- och säkerhetsprogram fungerar som riktlinje för våra globala hälso- och säkerhetssamordnare och vi har en utbildning på både grundläggande och avancerad nivå anordnad av MCI Institute, MCIs interna utbildningstjänst.

Vårt mål är att utbilda alla medarbetare i grundläggande hälso- och säkerhetsfrågor, och över en tredjedel av MCIs anställda har deltagit i vårt interna utbildningsprogram.

Resultatet av dessa visar också att MCIs medarbetare är mycket motiverade att delta i sådana program eftersom de leder till såväl personlig utveckling som mervärde för kunderna.

Kontakta oss