Människor och kultur

På MCI bygger vi en organisation som fokuserar på människan och som ska ha en företagskultur som drivs av omsorg och ansvar.

MCI främjar aktivt mångfald i alla dess former, inklusive kultur, ras, etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning, könsidentitet och fysisk förmåga. Vi strävar efter en jämn könsfördelning på alla nivåer och i alla våra globala team.

Våra medarbetare världen över är vår mest värdefulla resurs och detta återspeglas i vår syn på medarbetarutveckling, som styrs av följande kärnvärden:

 

  STÄNDIG UTVECKLING

Förverkliga våra drömmarEn ambition, en kraft som gör det möjligt för oss att uppfylla våra egna och våra kunders drömmar
   
 

FRÄMJA ENTREPRENÖRSKAP 


Arbetsglädje

En livsenergi som vi delar med oss till våra kunder och till världen
   
 

VI TROR PÅ MÄNNISKOR


Nå framgång med mångfald

Starka relationer som för samman och engagerar i vårt globala företag

   
 

BYGGA UPP GODA RELATIONER


Strävan efter det perfekta

En konstant strävan att bygga upp ett förtroende bland våra medarbetare, och vinna förtroende hos våra kunder

Kontakta oss