Karriär | Utbildning och utveckling

Utbildning och utveckling

MCIs strategi för medarbetarutveckling är att locka till sig och hålla kvar de bästa medarbetarna från hela världen.

Kontinuerlig utbildning är en viktig del av vår företagskultur och vi är övertygade om att det förbättrar såväl medarbetarnas enskilda, som företagets totala kompetens. Detta leder till att medarbetarna stannar kvar hos oss, vilket i sin tur bidrar till våra kunders framgångar.

MCIs engagemang för medarbetarutveckling framgår tydligt av det faktum att MCI Institute, MCIs interna utbildning, anordnade över 10 000 timmar utbildning under 2013.

För mer information om MCIs utbildningskultur och hur vi inspirerar alla medarbetare till att utveckla sin yrkespotential finns i vår hållbarhetsredovisning.

Kontakta oss