Kunskap | Globalisering

Globalisering

Den senaste utvecklingen inom teknik och kommunikation, ständig uppkoppling och lågprisresor har dramatiskt skyndat på globaliseringen.

I takt med att en ny global medelklass växer fram öppnas nya möjligheter för företag och föreningar, som innebär snabbare globalisering men också en rad utmaningar.  

Organisationer måste brottas med en föränderlig global ekonomi, känsliga kulturella frågor, klimatförändringar, resursbrist och ny lagstiftning samtidigt som den ökade konkurrensen, konsumenternas efterfrågan av transparens och den allt starkare digitaliseringen tvingar många att ompröva sina affärsmodeller.

Genom att kombinera unika kunskaper i globaliseringens viktigaste drivkrafter med skräddarsydda tillväxtstrategier och lösningar, hjälper MCI kunderna att växa globalt genom att engagera och aktivera målgrupper, främja digital utveckling samt att hantera intressenternas nya förväntningar och den ändrade lagstiftningen.

Kontakta oss