Kunskap | Medarbetarengagemang

Medarbetarengagemang

Den senaste lågkonjunkturen och den efterföljande belastningen på de anställda har lett till minskat engagemang på arbetsplatser runt om i världen.

Trots att många organisationer är medvetna om den tydliga kopplingen mellan medarbetarengagemang och ekonomiska resultat kan det vara svårt att veta hur man ska hantera frågan och var man ska lägga tid, pengar och energi i tider av budgetnedskärningar och konkurrerande prioriteringar. 


Genom att identifiera och fokusera på faktorer som bäst motiverar anställda, medlemmar och samarbetspartner hjälper MCIs experter företag, föreningar och varumärken att förändra dynamiken i ett arbetslag.  

Genom en kombination av belöning och erkännande, kultur och värderingar, miljömässig och social hållbarhet, utveckling, utbildning, resultatstyrning samt strategier för att behålla personal hjälper MCI med sina skräddarsydda lösningar kunder inom en mängd olika branscher att engagera och aktivera interna och externa målgrupper, utnyttja dold potential hos de anställda och förbättra företagets resultat.
Kontakta oss