Kunskap | Tendenser i föreningslivet

Tendenser i föreningslivet

Idag när yrkes- och branschorganisationer brottas med sjunkande medlemstal, lägre antal kongressdeltagare och minskade sponsorintäkter, är det extra viktigt att överträffa medlemmarnas förväntningar och leverera skräddarsydda, kundorienterade tjänster.

Föreningar som en gång var den enda kunskapskällan är idag osäkra på hur de ska utnyttja sin omfattande kunskapsbas i takt med att medlemmarna blivit alltmer kapabla att själva inhämta viktig information. 

De kämpar nu mot begränsade resurser, minskande intäkter, spridning av gratis information och nya digitala trender, och måste nu fokusera på det som är viktigt för att se till att deras värdeerbjudande är unikt och uppfyller de konkreta behoven hos såväl nuvarande som potentiella medlemmar. 

MCIs experter kan bistå föreningar genom att antingen leverera kompletta lösningar för föreningsutveckling eller tillhandahålla specifik experthjälp vid konkreta utmaningar.  

MCIs skräddarsydda lösningar hjälper lokala, regionala och internationella organisationer att nå ut till nya marknader och skapa hållbar tillväxt i allt från att öka medlemskap, få fler deltagare till kongresser, öka sponsorintäkter, få medlemmar att stanna kvar i föreningen, hantera förändringar i intressenternas förväntningar och i lagstiftningen, samt att tillämpa nya digitala funktioner. 
Kontakta oss