Kunskap | Trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet

Den snabba globaliseringen, ökad rörlighet och fler internationella resor innebär enorma fördelar för många varumärken, företag och föreningar, men samtidigt nya utmaningar när det gäller säkerhet och trygghet.

Hotet från terrorism, risken för naturkatastrofer och framväxten av den organiserad brottsligheten kan ställa till problem i en organisations dagliga verksamhet och interna och externa arrangemang kan vara i fara om det inte finns några etablerade effektiva säkerhets- och trygghetsplaner.   

Genom att kombinera våra 25 års erfarenhet av hantering av högprofilerade evenemang med branschledande säkerhets- och trygghetslösningar hjälper MCIs experter kunder i många olika branscher att anpassa sig till dagens ökade säkerhetsutmaningar. 

Vi utvecklar omfattande strategier och beredskapsplaner för våra kunders evenemang när det gäller allt från hälsa och säkerhet till revisioner, riskhanteringsstrategier och efterlevnad av lagar och standarder och ser till att de kan engagera och aktivera sina viktiga målgrupper på ett säkert och framgångsrikt sätt och därmed skapa nya marknader och växa globalt. 
Kontakta oss