Om oss | Branscher

Sjukvård & hälsa

Oavsett om det gäller att kommunicera de senaste vetenskapliga framstegen, att skapa globala samhällen, förbättra prestanda och resultat, introducera nya produkter, främja utbildning och lärande eller hantera frågor av betydelse och värde, är de vetenskapliga, näringslivs- och etiska utmaningarna i dagens vårdmiljö oräkneliga, komplexa och alltmer förstärkta av intensiv granskning av intressenter och en ständigt föränderlig regelverksmiljö.

Genom vårt dedikerade hälsoteam har MCI hjälpt globala, regionala och lokala kunder inom hälsosektorn att framgångsrikt ta itu med dessa utmaningar och förbättra sina prestationer sedan 1999.

Idag delar MCI specialiserade kunskaper och unika insikter med ett brett utbud av hälsovårdskunder genom att skapa skräddarsydda lösningar och strategiska tjänster till:

  • Läkemedelsföretag
  • Medicintekniska företag
  • Hälsoföretag
  • Professionella medicinska organisationer och föreningar
  • Internationella organisationer
  • Regelverk
Genom ett nytänkande av traditionella metoder, hjälper MCI kunder inom sjukvårds- och hälsosektorn att navigera dagens komplexa regelverk, hantera intressenters förändrade förväntningar, driva digital innovation och engagera och aktivera målgrupper. Detta maximerar effekten av kunders interaktioner samt ökar avkastningen av investeringen.


Kontakta oss