Om oss | Hållbarhet

Hållbarhet

På MCI är vi passionerat dedikerade att växa vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Vi omfamnar hållbarhet och erkänner alla de sätt som det på ett värdefullt sätt bidrar till vår organisation och till våra kunder.

Angreppssätt

MCIs hållbarthetsvision bygger på principen om människor, planeten och lönsamhet. MCI strävar efter en hållbar verksamhet med en företagskultur av omsorg och ansvar och vill samtidigt medverka till en hållbar planet, ett rättvist samhälle och växande ekonomi.

Vår hållbarhetsstrategi, policys och aktiviteter har utvecklats i linje med de 10 universellt principiella reglerna för UN Global Compact och våra framsteg beskrivs med hjälp av GRI G4 redovisningssramverk i en oberoende, verifierad årsredovisning för hållbarhet. 

Skapa mervärde

Internt så har vårt ansvar inom hållbarhet gjort vår organisation mer fokusdriven, vilket har tillåtit oss att attrahera och behålla våra talanger och kunder genom en stark dedikation för anvarsfullt företagande.

När det kommer till vårt arbete så hjälper MCIs banbrytande och prisbelönade hållbarhetskonsulter våra kunder att öka effektiviteten samt påskynda innovation och öka varumärkes rykte. Med över 600 hållbarhets-, sociala- och styrningsevent (ESG) som hittills har genomförts tillsammans med vårt banbrytande hållbarhetsteam, ISO certifiering och hållbarhetsrapportering, är vi världens ledande arrangör av hållbara event. 

Läs mer på våra hållbarhetssidor www.mcisustainability.com och vår blogg www.lessconversationmoreaction.com.

   
   
Kontakta oss