Vad vi gör | Våra serviceområden

MCIs föreningsspecialister tillhandahåller full service eller experter för ett specifikt projekt och hjälper föreningar förbättra resultatet , lösa administrativa frågor eller förvandla dagens utmaningar till morgondagens strategiska fördelar.

Föreningsutveckling

MCIs föreningsspecialister tillhandahåller full service- eller expertkonsultation för ett specifikt projekt och hjälper föreningar förbättra resultat, lösa administrativa frågor eller förvandla dagens utmaningar till morgondagens strategiska fördelar.

Våra experter kan hjälpa till att uppfylla viktiga långsiktiga och kortsiktiga mål som att öka antalet medlemmar, öka sponsorsintäkter eller helt enkelt att lösa något operativt problem.

Vi skräddarsyr våra lösningar efter era specifika utmaningar och möjligheter, undersöker nya möjligheter och utformar verksamhets- och produktstrategier som hjälper er att komma in på nya marknader och växa på ett hållbart sätt.

Vårt team för föreningsutveckling finns i 57 städer och arbetar kontinuerligt med att identifiera, utveckla och hitta lösningar som hjälper er att hantera globala trender som påverkar föreningslivet.

Vår forskning hjälper er att ligga steget före och ser till att det ni erbjuder är unikt, samt att det uppfyller de konkreta behoven hos nuvarande och potentiella medlemmar och för föreningens visioner framåt.


I skräddarsydda lösningar ingår: Revision | Strategikurser | Genomförbarhetsstudier och marknadsundersökningar | Behovsanalyser | Skatte, juridik- och momsrådgivning | Konsensusskapande| Public Affairs | Marknads- och affärsutveckling | Utbildning och fortbildning | Public affairs | Integrerad medlemsservice | Ekonomisk förvaltning | Marknadsföring, kommunikation & sociala medier | Webbutveckling | Professionella kongressarrangemang

Kontakta oss