Vad vi gör | Våra serviceområden

I nästan 30 år har vi engagerat och aktiverat målgrupper genom inspirerande möten och evenemang.

Mötes- och eventarrangemang

I nästan 30 år har vi engagerat och aktiverat målgrupper genom inspirerande möten och evenemang.

Idag anlitas vi av kunder över hela världen för att skapa personliga-, digitala-, eller hyrbridupplevelser som uppfyller viktiga affärsmål – från att bygga varumärken till att ta sig in på nya marknader och belöna duktiga medarbetare.

Vi har erfarenhet från många branscher, t.ex. hälso- och biovetenskapsektorn, IT- och telekommunikationsbranschen samt fordonsbranschen. Våra branschexperter skapar anpassade lösningar för möten och event baserat på de utmaningar och möjligheter som råder i just er bransch.

Med våra omfattande kunskaper om de globala megatrender som formar dessa branscher, i allt från lagar, regler och efterlevnad till hållbarhet och digital innovation, kan vi hjälpa er med skräddarsydda event som gör att ni ligger steget före och sticker ut från mängden.

Vi är medvetna om att det är av yttersta vikt att möten och event har genomslagskraft och är lönsamma och vi hjälper er under hela planeringsprocessen för att de ska fylla sitt syfte, ge bra avkastning och skapa mervärde genom inspirerande interaktion.

I skräddarsydda lösningar ingår: Målsättning | Eventarrangemang | Eventlogistik & mötesplanering | Delegathantering & teknik| Marknadsföring, kommunikation och sociala medier | Administrativa tjänster | Performance Management och resultatmätning

Kontakta oss