Data & analys

I dagens samhälle finns det så mycket information att man lätt kan känna att man kan allting, men förstår ingenting. Men det finns goda nyheter!

 

Data och analyser finns i allting, vilket betyder att du redan har mer information om dina medlemmar, kunder, deltagare och partners än vad som behövs. Nyckeln är att veta hur man utnyttjar kraften i denna data.

Fokus på kvalité, inte kvantitet

MCI levererar teknisk expertis och nyanserat perspektiv till företagets data och analyser. Vi jobbar med förutsägande modeller och andra tekniker så som marknadsundersökningar och enkäter, samt att kvantifiera ROI. Vi håller oss uppdaterade på säkerhetskrav och regelverk att försäkra oss om att effekten uppnås genom samtycke. 

VÅRA TJÄNSTER


  • Inverkan och mättning av event
  • Medlemmsanalyser
  • Datahantering

VI LEVERERAR


  • Marknadsresearch
  • Förutsägande modeller
  • Undersökningar

VILL DU LÄRA DIG VAD DIN DATA KAN GÖRA FÖR DIG?