Föreningslösningar

I en allt mer utmanande omgivning har behovet av att framtidssäkra organisationer och behålla relevans aldrig varit viktigare. 

Men hur investerar man i morgondagen medan man fokuserar på idag? Allt börjar med en stabil strategi.

En strategi som har utvecklats av marknadsdrivna experter från ett neutralt perspektiv; en strategi som specifikt granskar ert medlemsengagemang och era nuvarande affärsprocesser.  

En strategi som är lika unik som er organisation.
Föreningar och icke-vinstdrivande organisationer förlitar sig på oss och att vi med hjälp av våra strategiska insikter levererar taktiska rådgivande lösningar.

Ledda av FN:s 17 Mål För Hållbarhetsutveckling arbetar våra agila team tillsammans med er för att identifiera och lösa era svaga punkter, och med en helhetssyn ser vi till att våra integrerade lösningar erbjuder värde och märkbara affärsresultat för er.

VÅRA LÖSNINGAR


  • Försäljning & sponsorskap
  • Fullservicelösningar för organisationer
  • Strategisk rådgivning
  • Digital implementering och engagemangsbyggande
  • Utbildning & ackreditering
  • Global marknadsutveckling
  • Marknadsföring & kommunikation

REDO ATT OMVANDLA DIN ORGANISATION?