Kariyer | Vizyon

Vizyon

Vizyonumuz; hedef kitlelerinin stratejik katılımı ve harekete geçirilmesi alanında dünyanın lider şirketi olmaktır. Üst düzey karar alıcılarla birlikte çalışarak kurumların potansiyelini ortaya çıkarmalarına, güçlerini arttırmalarına ve küresel düzeyde büyümelerine yardım etmektir.

Özel ekibimizin bu vizyonu gerçekleştirmek açısından kilit bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Yetenekli çalışanlarımızın mesleki ve bireysel başarıyı yakalamalarına olanak veren, zorlayıcı, çok kültürlü ve saygılı bir ortam yaratmak için çok çalışıyoruz.

"Çalışılabilecek en iyi şirket" olmak için sürekli çabalayan MCI; gelişimi, girişimciliği ve eğlenceli etkinlikleri destekler. Çeşitlilikten beslenen dinamik bir iş gücü oluşturma ve bu iş gücünü geliştirme hedefine sadıktır. 

Amacımız; hem MCI'la çalışan müşterilerin hem de MCI için çalışan personelin çeşitliliğin zenginliğinden, büyümeye yönelik stratejik yaklaşımımızdan, iş ve yaşamı büyük bir maceraya dönüştürme becerimizden faydalanmasıdır.

The Painted Picture 2015 (Geleceğin Resmi 2015)

Geleceği bilmenin en iyi yolunun onu inşa etmekten geçtiğine inanıyoruz. 2012’de dünyadaki tüm şubelerimizde başlatılan The Painted Picture 2015 (Geleceğin Resmi 2015) uygulaması, vizyonumuzu gerçeğe dönüştürmemiz için bize yol gösteriyor. 


Bizimle iletişime geçin