Gelecek Projeksiyonumuz | Çalışanların Performansı

Çalışanların Performansı

Son ekonomik çöküşün ardından, çalışanların üzerinde oluşan baskı ve stres, dünyanın çeşitli yerlerindeki işletmelerde personelin verimlilik düzeylerinin azalmasına yol açmıştır.

Birçok kurum, çalışan performansı ile mali performans arasında açık bir ilişki bulunduğunu farkındadır; fakat bütçe kesintilerinin olduğu ve önceliklerin rekabet ettiği bir ortamda bu sorunun nasıl ele alınacağını; para, enerji ve zamanın nereye yatırılacağını kestirmek güç olabilmektedir.

MCI’ın insan kaynakları uzmanları; çalışanları, üyeleri ve ortaklarını en çok motive edecek olan faktörleri tespit edip bunlara odaklanarak şirketlerin, derneklerin ve markaların değişen iş ortamlarında bu zorlukların üstesinden gelmelerine yardım etmektedir.    

Ödülleri ve takdir programlarını, kültür ve değerleri,  çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği, gelişmeyi, eğitimi, performans yönetimi ve muhafazası stratejilerini birleştiren MCI’ın çözümleri, çeşitli sektörlerdeki müşterilerin dâhili ve harici hedef kitlelerini etkinleştirmelerine, çalışan performanslarını arttırmalarına ve arzu ettikleri iş sonuçlarını elde etmelerine olanak sağlar.

Bizimle iletişime geçin