Gelecek Projeksiyonumuz | Dernek Trendleri

Dernek Trendleri

Hem meslek odaları hem de ticaret birlikleri üye kaybı, kongre katılımlarının azalması, sponsor gelirlerinin düşmesi gibi sorunlarla karşı karşıya geldikçe üye beklentilerinin ötesine geçerek özel tasarlanmış, müşteri odaklı hizmetler geliştirme ihtiyacı daha da artmaktadır.

Eskiden en son bilgilerin tek kaynağı olan dernekler, üyeleri hayati bilgileri kendi başlarına elde ettiklerinden dolayı geniş kapsamlı bilgi tabanlarını nasıl kullanacaklarını artık kestirememektedir.

Sınırlı kaynaklar, gelir yaratma baskısı, bedava içeriğin ve dijital trendlerin yaygınlaşması gibi sıkıntılarla karşılaşan dernek ve birlikler, özgün değerler yaratacak, mevcut ve potansiyel üyelerinin somut ihtiyaçlarını karşılayacak temel önceliklere odaklanmalıdır.

MCI’ın dernek uzmanları tam kapsamlı dernek yönetim hizmetleri ya da belli bir zorlukla ilgili uzman desteği sağlayarak derneklerin bu sorunları çözmesine yardım edecek özel çözümler geliştirmekte ve bu çözümleri paylaşmaktadır.

MCI’ın müşteriye özel çözümleri yerel, bölgesel ve uluslararası derneklerin yeni pazarlara ulaşmasına ve sürdürülebilir bir gelişme sağlamalarına yardım etmektedir. Bu sayede derneklerin üye ve delege sayıları, üyeleri muhafaza etmelerini sağlayan sponsor gelirleri arttırılmakta, değişen paydaş beklentileri ve düzenlemeler yönetilmekte ve dijital yeniliklere imza atılmaktadır. 
Bizimle iletişime geçin