Gelecek Projeksiyonumuz | Düzenlemeler ve Mevzuata Uygunluk

Düzenlemeler ve Mevzuata Uygunluk

Düzenlemeler, mevzuata uygunluk, şeffaflık ve düzenleme raporları günümüz iş ortamının temel unsurlarındandır.

Hâlihazırda sağlık hizmetleri ve yaşam bilimleri sektöründe sıkı bir şekilde uygulanan mevzuata uygunluk; finans, sigorta ve bilişim sektörü de dâhil olmak üzere diğer sektörlerin de gündemini işgal etmeye başlamıştır.  

Etik, çevreci ve yolsuzluk karşıtı sıkı düzenlemeler kuşkusuz uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracaktır. Yeni usullerin uygulanması ve bu usullerin sürekli ve dikkatli olarak kontrol edilmesi için tüm sektörlerde hızlı davranış değişikleri gerekir. Bu dönüşümü yönetmek, birçok şirket, dernek ve düzenleyici için zorlayıcı, zaman alıcı ve masraflı olabilir.  

Günümüzdeki değişen düzenleme çerçevelerinden etkilenen çeşitli sektörlerdeki kâr amaçlı ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla, sıkı bir işbirliği içinde çalışan MCI’ın düzenleme ve mevzuat uzmanları, farklı paydaşların sorunlarına ilişkin derin bir bilgiye sahiptir ve her müşterinin kendi “mevzuata uygunluk çalışmaları” bağlamında yaşadığı sorunlara özel kapsamlı çözümler geliştirir.  

Bizimle iletişime geçin